Haider Ali Khan

Haider Ali Khan

๐—ฆ๐—˜๐—ข ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ช๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ | ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐˜€๐˜ | ๐—–๐—ผ๐—ฝ๐˜†๐˜„๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ